I många fall beror bristen på vegansk mat på restauranger och andra serveringar på otillräcklig kunskap bland personalen. Detta gäller inte minst i de fall där rätter påstås vara veganska trots att de inte är det, vilket tyvärr är ganska vanligt förekommande.
Vegologi arbetar därför främst med utbildning och fortbildning i form av föreläsningar för personalen. Dessa inkluderar noggranna beskrivningar av vilka råvaror som är veganska och vilka som inte är det, redogörelser för olika skäl till att människor väljer att vara veganer, lämpliga sätt att komponera och presentera rätter på, säsongsbaserad måltidskomposition, tips på veganska ostar, vegokött och andra produkter samt hur de tillagas, förslag på marknadsföringskanaler och många andra punkter.
Föreläsningarna kombineras med en genomgång av era befintliga menyer och förslag på hur dessa kan modifieras.

Efteråt får klienten ett kompendium som sammanfattar föreläsningen och kan användas som referens.

Efter en föreläsning bokas ett uppföljningsbesök in för att säkerställa de nya eller modifierade rätternas kvalitet samt att personalens kunskapsnivå är god.

Vegologi kan även komponera recept som skräddarsys efter den inriktning som just er restaurang eller servering har.

Vegologi kan också fungera som rådgivare för producenter och återförsäljare, både inom livsmedel och andra produktkategorier, som på ett eller annat sätt vill göra sitt utbud mer veganvänligt.

 

Maila för prisuppgifter och bokning!

Vegologi är baserat i Stockholm men kan ta uppdrag över hela landet. Vid uppdrag utanför Stockholms län tillkommer faktisk kostnad för resa (tåg/buss) samt eventuellt logi.